Veel gestelde vragen

Neen. Het is helemaal niet de bedoeling om de volledige werking online aan te bieden. Als we onze leerlingen willen klaarstomen voor de toekomst moeten we wel inzetten op ICT-vaardigheden. Dit gaat echter hand in hand met het werken in schriften en het lezen van boeken!

Neen. Het is een samenwerking tussen leerkracht en leerling. De leerkracht legt belangrijke momenten vast in de planning waarop instructie wordt gegeven (lesgeven). De verwerking van de leerstof kunnen leerlingen inplannen. Leerlingen worden hierbij geholpen door de leerkracht. Leerlingen kunnen dit niet vanzelf. Dit moet aangeleerd worden. Daarom starten wij reeds bij de instappers met het plannen van kleine activiteiten om tot zelfstandige leerlingen te komen die regisseur zijn van hun eigen leerproces. Leerlingen krijgen les van een rekenjuf en een taalmeester. Dit zijn vooral instructiemomenten. Nadien kunnen ze bij een andere juf naar het openleercentrum gaan voor zelfstandig werk.

Instructies worden op niveau van een leerjaar aangeboden. Het kan wel zijn dat er bepaalde leerlingen instructie volgen van een groep hoger of lager. We zorgen uiteraard voor voldoende differentiatie. Leerlingen met extra onderwijsbehoeften worden goed ondersteund. Leerlingen die extra uitdaging kunnen gebruiken worden ook niet vergeten. Zo krijgen we elke week hulp in de klas van een juf die voor uitdagende opdrachten zorgt en kunnen leerlingen die nog meer uitdaging nodig hebben, aansluiten bij de ‘Blikvangers’. Deze groep komt wekelijks samen om projecten uit te diepen. Experimenteren, bedenken, ontwikkelen, vormgeven, presenteren, evalueren,… next level!

Wij zijn een GO! school. Dit wil zeggen dat wij ons houden aan het pedagogische project van GO! Ook aan de leerplannen en de eindtermen moeten wij ons houden. Op het einde van het zesde leerjaar doen wij ook mee met de OVSG toetsen. Dit zijn toetsen die door alle zesdejaars worden afgelegd om te zien of de leerstof en eindtermen bereikt zijn. We bereiken na het zesde leerjaar dezelfde eindtermen maar doen dit op een andere manier. Inzetten op betekenisvol, actief-creatief, zelfsturend, zelfregulerend, zelfontdekkend, sociaal en zelfreflecterend leren vormt onze rode draad. 

Zeker. Leerlingen die afstuderen aan Blik hebben een rugzak vol vaardigheden die ze kunnen inzetten in het middelbaar. Het maakt niet uit of je een richting kiest met talen of wetenschap. Gedurende 6 jaar heb je geleerd om de 21e eeuwse vaardigheden toe te passen op het juiste moment als daar om wordt gevraagd. Daarom komt dat middelbare scholen van scholengroep Fluxus zich aan het reorganiseren zijn om een antwoord te bieden op scholen die meer zelfsturend aan de slag gaan.

Zeker. De hoofdactiviteit is nog steeds lesgeven. We zetten hard in op instructie. Hiervoor gebruiken we de methodiek van EDI (expliciete directe instructie). Pas wanneer de leerlingen de leerstof begrepen hebben en klaar zijn om deze te verwerken, kunnen ze in het openleercentrum aan de slag. Kiezen de leerlingen ervoor om bij de leerkracht te blijven, kan dit uiteraard ook. Ook pré-teaching en verlengde instructie zijn methodieken die worden toegepast. Bij de kleuters wordt EDI niet toegepast.

Zeker.  Het zorgbeleid is gebaseerd op HGW (handelingsgericht werken). Samen met clb, ondersteuningsteam en het team van Blik is dit document tot stand gekomen. Voor meer info kan u ook steeds contact opnemen met het clb.

Neen. We zijn vertrokken van studies die men over onderwijs heeft gedaan. Wetenschappers hebben onderzocht welke aanpak leerwinst oplevert en welke minder. Uit al deze onderzoeken hebben we 3 pijlers gekozen waarvan bewezen is dat leerlingen beter tot leren komen. Er zijn ook technieken bij die methodescholen toepassen. Wij volgen echter niet alle technieken van verschillende methodescholen. Als (bv.) Freinetschool ben je verplicht om de pedagogische visie van Freinet te volgen. Wij hebben gekozen om dit niet te doen en dus ook niet de naam van Freinet te dragen. Dit omdat we niet alle Freinettechnieken toepassen. We zijn dus ook geen methodeschool.

Ja hoor. We werken samen met het clb (centrum van leerlingenbegeleiding)

GO CLB Fluxus


Zeker. We houden ons aan 20 leerlingen (Blikjes of Blikkers) per groep. Wanneer je zelfsturend aan de slag gaat, kunnen we niet meer leerlingen inschrijven om de kwaliteit te behouden. 

Wij hebben geen slaapklasje op school. Blikjes die ‘s middags nog een dutje doen, kunnen een halve dag blijven. Uiteraard voorziet de juf wel ruimte in de klas waar onze kleinsten even kunnen dutten indien ze in slaap vallen boven hun boterhammendoos 😉 Wij ondervinden hier geen problemen mee.

We gaan altijd in dialoog met onze Blikjes en Blikkers. Dit wil niet zeggen dat -in extreme situaties- leerlingen niet onttrokken kunnen worden uit de groep. Even afkoelen in een time-out zone (in overleg met de leerling) om nadien het gesprek aan te gaan. Wij geloven sterk in een open communicatie. Leerling-leerling, leerling-leerkracht-leerkracht-leerkracht-,ouder-leerkracht,…

Vanaf het eerste leerjaar (Oranje Blikkers) kunnen leerlingen kiezen uit verschillende overtuigingen. Momenteel hebben we op Blik Rooms-katholieke godsdienst, niet-confessionele zedenleer en Islam. Deze lessen worden -zoals op alle scholen van Go!- gegeven door externen.

Gedurende de dag hebben kleuters momenten waarop ze in de kring hun leerproces overlopen met de juf. Ook gaan ze regelmatig naar buiten om activiteiten te doen. Het is zeker niet de bedoeling dat alle kleuters steeds in de ruimte aanwezig zijn. We voorzien ook relaxatie- en yogamomenten in de stille werkruimte. In de lagere school hebben we verschillende ruimtes waar kinderen hun werk kunnen maken. Samen met een andere leerling, in groep of individueel? Het kan allemaal. Zo kunnen we onze ruimtes indelen in verschillende zones om rustige werkplekken te creëren. In de stille werkruimte mag helemaal niet gepraat worden. Daar kunnen de leerlingen in stilte gaan werken.

Uiteraard niet! Wij zien hier alleen maar voordelen in. Ondertussen zijn we met zo’n 112 leerlingen. Heel wat leerlingen spreken thuis Frans maar er zijn er ook die Italiaans, Engels, Marokkaans, Indisch,… spreken. Uiteraard spreken onze leerkrachten Nederlands en wordt er op school onder de leerlingen ook Nederlands gesproken. Maar zoals gezegd. We vinden andere talen en culturen een verrijking voor onze school.

We hebben geen overkoepelend oudercomité. We werken met werkgroepen. Ouders kunnen vrijblijvend kiezen voor een bepaalde werkgroep. Steek je graag de handen uit de mouwen? Dan is werkgroep MOS (milieu op school) misschien iets voor u. Organiseer je graag feesten? Dan hebben we werkgroep Feest. Werkgroep verkoop gaat op zoek naar twee acties om geld in het laadje te brengen. We hebben ook een werkgroep SOCU. Deze groep denkt mee na over sociaal en culturele activiteiten. Er zijn ook ouders die wekelijks fruit komen snijden, na elke vakantie komen kriebelen (luizenjacht), foto’s komen trekken, het zwemmen begeleiden of gewoon meehelpen bij een project omdat ze daar toevallig veel over weten. Je kiest als ouder dus zelf wat uw inbreng is.

Zeker. Je kan via MOS-Vlaanderen kiezen uit een aantal thema’s om rond te werken. Wij hebben gekozen voor gezondheid en buiten leren. Jammer genoeg heeft corona heel wat roet in het eten gegooid. Ondertussen hebben we samen met de ouders, werkgroep MOS, onze leerlingen en MOS-Antwerpen een dossier opgesteld om onze speelplaats helemaal MOS-proof te maken. Zo komt er een buitenklas, een amfitheater, hebben we reeds 4 konijnen waar onze leerlingen voor zorgen en heel wat toestellen om actief bezig te zijn. We zetten niet alleen in op zelfsturend leren. Outdoor education gaan we in de toekomst nog verder uitrollen. We willen rekenen, taal, muziek,… ook buiten kunnen geven. De doelstelling is om zeker elke dag 1 uur buiten les te volgen in één van de buitenklassen. Kleuters en leerlingen van de lagere school!

Wij zijn ervan overtuigd dat de meeste kleuterjuffen inzetten op vaardigheden die wij extra in de verf zetten.  Leerlingen zijn zeer flexibel en leren snel bij. De vaardigheden die kleuters hebben opgedaan -op Blik of een andere kleuterschool- gebruiken we om verder uit te bouwen zodat leerlingen tegen het zesde leerjaar zelfsturend aan de slag kunnen gaan. Daarbij komt dat zelfsturend leren een proces is dat begeleid moet worden door de leerkracht en dat we dit jaar na jaar opbouwen.

Dit is een proces waar alle instappers doorheen moeten. Als uw peuter nog niet zindelijk is, zullen ouders en leerkracht een gepaste methode afspreken die zowel thuis als op school wordt toegepast. Wij verwachten dus dat ouders thuis ook werken rond zindelijkheid en volgens dezelfde methodieken zoals die in de klas worden toegepast. Dit is een ‘samen’ verhaal.

We gebruiken cookies om er zeker van te zijn dat je onze website zo goed mogelijk beleeft. Als je deze website blijft gebruiken gaan we ervan uit dat je dat goed vindt. meer info

Blik gebruikt cookies om uw surfervaring gemakkelijker en aangenamer te maken en om de inhoud van haar websites beter af te stemmen op uw behoeften en voorkeuren. Indien u onze websites verder bezoekt zonder uw cookie-instellingen aan te passen en de link “verdergaan” aanklikt gaan we ervan uit dat u de installatie van cookies aanvaardt. Dit cookie-beleid bevat meer informatie over het gebruik van cookies en de mogelijkheid om de cookies op elk moment te blokkeren. Een cookie is een tekstbestandje dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u de website raadpleegt. De cookie bevat een unieke code die toelaat om uw browser te herkennen gedurende het bezoek aan de website (een zogenaamde ‘session’ cookie) of bij latere, herhaalde bezoeken (een zogenaamde‘permanente’ cookie). Cookies kunnen geplaatst worden door de server van de website die u bezoekt of door partners waarmee deze website samenwerkt. De server van een website kan alleen de cookies lezen die hij zelf geplaatst heeft, hij heeft geen toegang tot andere informatie die zich op je computer of mobiel apparaat bevindt. Cookies worden op uw computer of uw mobiel apparaat gestockeerd in de folder van uw browser. De inhoud van een cookie bestaat meestal uit de naam van de server die de cookie geplaatst heeft, een vervaldatum en een unieke cijfercode. Cookies maken de interactie tussen de bezoeker en de website over het algemeen gemakkelijker en sneller en helpen de bezoeker om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van een website. Cookies kunnen ook gebruikt worden om de inhoud van eenwebsite of de publiciteit op een website relevanter te maken voor de bezoeker en aan te passen aan zijn persoonlijke smaak en behoeften.

Close